Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Spojení
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Poradna

SLUŠNÝ ROZVOD

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Ústavní soud vnesl do tzv. názorů nezletilých dětí právo i soudnost a zdravý rozum

Spravedlnost dětem

“Vývody ústavní stížnosti, pokud odkazují právo otce na styk s jeho nezletilými dětmi na okolnosti, zda se nezletilí s otcem stýkat chtějí, jsou založeny na očividně mylném předpokladu,” uvedl Ústavní soud v nedávno zveřejněném rozhodnutí ve věci sp.zn. III. ÚS 125/98 (Rodinné právo, č. 10/1999).

Ústavní soud tak zamítl ústavní stížnost, kterou podali nezletilí stěžovatelé proti rozhodnutí krajského soudu, jenž upravil styk jejich otce s nimi i přes jejich odmítavý postoj. Krajskému soudu nezletilí stěžovatelé vytýkali, že je ve věci nevyslechl a uložil jim za povinnost něco, co jim zákon neukládá, neboť jejich otec sice má právo se s nimi stýkat, avšak údajně jen tehdy, pokud to sami nezletilí chtějí.

Tento “názor” zdá se být čím dál rozšířenější. Nejen, že jej musí nacvičovat a přehrávat děti popouzené proti tátům (případně matkám), obdobně smýšlejí i mnohé sociální úřednice, psychologové a psychiatři i soudci a soudkyně, kteří pak na základě takových nesmyslů dětmi hrubě manipulují a ničí přirozené rodinné vztahy. Proto rozhodnutí Ústavního soudu, v němž bylo nalezeno nejen právo, ale také zdravý rozum, má pro právní jistotu rodičů i dětí zásadní význam :

“Po rozpadu rodiny s nezletilými dětmi nejen etika příbuzenských vztahů, ale i zákon zavazuje děti k povinnosti své rodiče ctít a respektovat (§ 35 zákona o rodině), zatímco rodičovská odpovědnost (za řádnou výchovu dětí) je přikázána oběma rodičům (§ 34 zákona o rodině). Proto také, pokud nejsou zjištěny takové skutečnosti, které by vedly k pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti (§ 44 zákona o rodině), není - ani při plném respektu k právům samotných nezletilých - zákonného, tím méně pak ústavně právního důvodu k tomu, aby rodiči, v jehož přímé péči nezletilé dítě není, byl styk s ním zakázán, resp. nepřiměřeně omezen.”

Že uvedené závěry lze aplikovat přímo v praxi, prokazují např. usnesení a rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Blíže viz Judikatura.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.