Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Spojení
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Poradna

SLUŠNÝ ROZVOD

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Připojte se ke čtvrté vlně žalob rodičů proti českému státu k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku

Spravedlnost dětem

Od roku 2003 podávají rodiče nezletilých dětí, a zejména pak otcové, žaloby proti českému státu k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Jde o výraz rozhořčení nad hrubým porušováním rodičovských práv i práv dětí státními strukturami, které neplní své povinnosti stanovené českými právními předpisy, ani bezprostředně závaznými mezinárodními smlouvami o lidských právech. Žalobci chtějí dosáhnout nápravy bezpráví, které je na nich i jejich dětech dlouhodobě pácháno. Upozorňují mezinárodní orgány na systematické porušování základních práv rodičů a jejich dětí českými státními strukturami, na státem řízenou diskriminaci. Chtějí tím zastavit společenskou patologii, která se českým státem šíří jako mor, chtějí přimět české orgány k respektování lidské přirozenosti rodinných vztahů.

Má to smysl?

Ano! Podařilo se usměrnit pozornost Evropského soudu pro lidská práva na pokleslé poměry panující v českém tzv. opatrovnickém soudnictví. Štrasburský soud již svými rozsudky dává jednotlivým stěžovatelům za pravdu a státu nařizuje vyplatit i odškodné. Došlo k významnému průlomu v judikatuře Evropského soudu, neboť již neuznává jen standardní průtahy v řízení, ale také porušení práva na rodinný život!

Je možné tak donutit české státní struktury, aby svou činnost zlidštily. Je možné žalobami uspět a dát tak příklad ostatním. A také svým dětem zanechat poselství, že proti zlu má smysl bojovat!

Můžete se připojit ke čtvrté vlně žalob?

Ano! Použijte vzor žaloby, vyberte nejvíce vyhovující pasáže v českém jazyce a anglickém překladu a svou žalobu zašlete na adresu Evropského soudu pro lidská práva. Všechny vzory naleznete v jejich plném znění a překladech na internetu: www.iustin.cz

Další informace, konzultace a praktická pomoc:

Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů
Bítovská 9/1227
140 00 Praha 4

internet: www.iustin.cz
e-mail: info@iustin.cz
tel.: 603 - 72 99 61

Stejnopis své žaloby zašlete laskavě na některou z výše uvedených adres.

Tisková konference se koná v úterý 8. srpna 2006 v 10.00 hodin v Klubu neziskového sektoru v Jelení ulici č. 13 u Pražského hradu, zastávka "Brusnice" tramvají č. 22 a 23 ze stanice Metra "A" - Malostranská


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.