Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Spojení
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Poradna

SLUŠNÝ ROZVOD

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Nadchází soumrak otců?

PhDr. Eduard Bakalář, CSc.

Problém vytěsňování otců z citového života dětí, zmíněný v minulém čísle, o sobě dává čím dál intenzívněji vědět. Potvrdí to většina manželských či rodinných poradců, sociálních pracovníků nebo opatrovnických soudců. Jeho příčinou může být několik vlivů a motivů, u nichž zatím není jasné, který je rozhodující a který jen doplňkový.

Otce od dětí oddělují nezralé matky, tedy ženy z hlediska dosaženého stupně osobnostního a citového vývoje podprůměrné. Nicméně poškozují zcela demokraticky jak partnery nadprůměrné, tak průměrné i defektní, přičemž média doslova pasou po těch posledních. Je vcelku lhostejné, je-li vytěsňovaný otec takový, nebo makový, podstatné souvislosti mu docházejí pozdě, někdy vůbec ne. Většinou si nebývá vědom, co se děje, a neděje se zrovna málo. Výsledkem záměru matky dítě výhradně vlastnit je celý systém vytěsňovacích praktik. Kontakty dítěte s otcem jsou omezeny, ve všem se pak obrací pouze na matku, otec jako by doma ani nebyl; matčiny odpovědi na partnerovy otázky jsou velmi stručné, signalizují, aby se už dál na nic neptal. Později dochází k projevům jeho devalvace, nepřátelství, urážkám, někdy i fyzickému napadení otce matkou. Odtud často vyrůstá postižení dítěte nazvané syndrom zavržení rodiče.

Podle zákonodárců a soudců potřebuje ochranu matka a dítě. Daniel Amneus se domnívá, že ji potřebuje nejslabší článek v rodině, a to je otec.

PROČ TO MATKY DĚLAJÍ

První příčina, proč se tak některé matky chovají, je zároveň nejstarší a lze ji pojmenovat jako Pozdrav pramáti. V knize The Garbage Generation o ní píše americký intelektuál Daniel Amneus. Vznik civilizace před třemi až pěti tisíci lety totiž znamenal konec primitivní ženské sexuální nevázanosti. V rámci této reprodukční strategie děti patřily jen matce, a zemřela-li, za jejich nejbližší příbuzné se považovali pouze její sourozenci, nikoli otec, jenž byl někdy známý, jindy neznámý a vždy nejistý. Civilizace krom nevídané kreativity a podnikavosti přinesla také patriarchát, kdy ženy intuitivně vycítily možnost jistého druhu obchodu: vyměnit potřebu sexuální pestrosti za řád přinášející ochranu a zaopatření.

S nástupem sociálního státu, hmotně zajišťujícího matky-samoživitelky, a postupující liberalizací západní společnosti se však znovu hlásí o slovo archaické psychické mechanismy z předcivilizačních dob. S nimi se znovu probouzí i matrilinearita, "jejíž plody můžeme vidět na předměstích velkých amerických měst, v indiánských rezervacích, na ostrovech v Karibském moři a u etnik přežívajících z doby kamenné" (Amneus).

Druhý vliv souvisí s jistým typem rodinné tradice. Ženy v ní dominují vnitřnímu chodu rodiny, výlučně ovládají většinu sfér a mladší ženy jsou zcela pod vlivem starších. Muž je nasměrován k vnějšímu světu, je mu přidělena role zaopatřovatele a ochránce, jeho citový vztah k dětem je pečlivě odměřován a monitorován, a nabude-li na intenzitě, matróna či některá její pravá ruka vrátí vše do "správných kolejí". Třetí z vlivů je vnitřní dispozicí matky. Je-li nezralá, má omezenou intelektuální i emocionální výbavu spíše archaické povahy, tudíž chce vše vlastnit, o všem rozhodovat, vítězit na celé čáře a mít i děti ve výlučném vlastnictví. Čtvrtou příčinou je pak prostá nápodoba chování a jednání vlastní matky.

BEZ OTCE TO NEJDE

Následky vytěsňování otců jsou nedozírné a mohou začínat u matek samých, neboť po spálení mostů je jejich domácnost vystavena veškerým možným rizikům od ztráty zaměstnání či majetku přes sklouznutí k závislosti nebo trestné činnosti až po nemoc a smrt. Dítě ztrácí vše, co s druhým rodičem souvisí: hmotné statky, praktickou pomoc v nejrůznějších situacích, výchovné a vzdělávací působení. Deformují se jeho city, kdy potlačuje a vytěsňuje původní lásku ke druhému rodiči a nahrazuje ji nenávistí podloženou jen chabými argumenty bez zdravých pocitů vlastní viny. Prostor pro sebekorekci a sebereflexi se u něj velmi zužuje, pocit, že druhý rodič je špatný, vede k narušení sebedůvěry. Dítě také přichází o model nutný k převzetí a pochopení sexuální identity a role (mezi chlapci a dívkami jsou v tom základní rozdíly), narušuje se jeho vztah k autoritám, nezažije a nevstřebá tolik potřebný vzor slušné, civilizované domluvy i za ztížených podmínek mezi dvěma různícími se stranami. Bez poloviny rodinné historie a genealogie, vzestupů a pádů předků, ztrácí také významnou část dat k vytváření vlastní nezaměnitelné identity.

Podle výzkumu britské badatelky Rebeky O'Neillové z roku 2002 děti žijící bez svého biologického otce mají větší šanci na život v chudobě a deprivaci, problémy ve škole, vztahové i zdravotní potíže a zneužívání. Mládež ve stejné situaci zakouší problémy se sexuálním zdravím, stává se neplnoletými rodiči, zvýšeně konzumuje alkohol, cigarety a drogy, hůře se přizpůsobuje, je na štíru se školou a vzděláním. Mladí dospělci, kteří vyrostli bez biologického otce, bývají častěji bez zamýšlené či přiměřené kvalifikace, postihuje je nezaměstnanost, nižší příjmy, život na podpoře a bezdomovectví, pohyb na hraně zákona, problémy s navazováním a udržením zdravých partnerských vztahů a výchovou dětí.

Existuje celá řada dalších rizik, na něž zde nemáme dost místa, ale obecně platí, že trvale ponížení lidé s pocitem neúspěchu v osobním životě se nemohou těšit ze štěstí jiných - to by museli být andělé - a přispívají tak k nedobré atmosféře ve společnosti. Vezměme, kdo všechno se k nim v tomto a v článku v minulém Reflexu řadí. Důvody pro láskyplný, smysluplný a dobře kultivovaný vztah k druhému rodiči zkrátka po čertech existují.

AUTOR JE PORADENSKÝ PSYCHOLOG

Reflex 22/2008


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.