Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Spojení
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Poradna

SLUŠNÝ ROZVOD

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR

Spravedlnost dětem

On-line webový přenos bude dostupný na http://www.senat.cz/cinnost/webtv/index.php

Logo Senát

Pozvánka
na veřejné slyšení
Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, které se koná
dne 20. května 2013 od 10:00 hodin
v Jednacím sále Valdštejnského paláce "A"

"Porozvodová péče o děti: právo dětí na oba rodiče"

Petice č. 7/13 - Za rodičovskou rovnoprávnost

Petice č. 5/13 - Závěry a podněty 18. semináře DCI o plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR

ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO

senátorka Eva SYKOVÁ, místopředsedkyně výboru

senátorka Eliška WAGNEROVÁ, Ústavně-právní výbor a předsedkyně Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury

POROZVODOVÁ PÉČE O DĚTI: PRÁVO DĚTÍ NA OBA RODIČE

Ing. Aleš HODINA, předseda Mezinárodního institutu pro rodinu a dítě

JUDr. Oldřiška LUŇÁČKOVÁ, právnička spolupracující s Mezinárodním institutem pro rodinu a dítě

ZÁMĚR PETICE Č. 7/13 A JEJÍ ODŮVODNĚNÍ

Ing. Valentin PAPAZIAN, o. s. Občané za svá práva v Praze

Luboš PATERA, Spravedlnost dětem - občanské sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů

ZÁMĚR PETICE Č. 5/13 A JEJÍ ODŮVODNĚNÍ

RNDr. Miroslav PROKEŠ, předseda Sdružení zastánců dětských práv, česká sekce DCI

Mgr. Anna ČURDOVÁ, členka Výkonné rady české sekce DCI

STANOVISKA ZÁSTUPCŮ DOTČENÝCH INSTITUCÍ A ORGANIZACÍ
v rozsahu do 7 minut

Stanovisko Ministerstva spravedlnosti ČR
Mgr. Eva HRUBÁ, Odbor legislativní - Oddělení občanského práva hmotného,
členka Výboru pro práva dítěte při Úřadu vlády ČR

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
PhDr. Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a ochrany práv dítěte

Stanovisko Výboru pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva a Stanovisko Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí
JUDr. Ing. Zdeněk KAPITÁN, Ph.D., předseda Výboru a ředitel Úřadu

PANELOVÁ DISKUSE
v rozsahu do 5 minut

JUDr. Tomáš LICHOVNÍK, prezident Soudcovské unie ČR

Mgr. Radka DUDOVÁ, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR

PhDr. Václav MERTIN, zástupce vedoucí katedry psychologie FF UK v Praze

Tomáš RYCHTECKÝ, spolupracující s občanským sdružením pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů - Spravedlnost dětem

DISKUSE
v rozsahu do 3 minut

SHRNUTÍ A ZÁVĚR

Průběh veřejného slyšení výboru řídí senátorka Eva Syková, místopředsedkyně výboru.

PhDr. Marcel Chládek, MBA v.r.
předseda výboru

Cílem veřejného slyšení výboru je otevřít diskusi o legislativních změnách, které by zajistily rovné postavení obou rodičů v porozvodové péči o dítě, zabránily omezování podílu obou rodičů na výchově dítěte a posílily funkčnost soudnictví a státní správy při řešení sporných situací, jako například spravedlivou úpravu a vymáhání výživného, s předním hlediskem nejlepšího zájmu dítěte dle čl. 3 Úmluvy o právech dítěte.

Vystoupení přednášejících do 15 minut.
Vystoupení v panelové diskusi do 5 minut a diskusi z pléna do 3 minut.

Prezence účastníků od 9:00 hod. ve Valdštejnském paláci, recepce "A".
Průkaz totožnosti nutný.

Předpokládané ukončení je do 14:00 hodin.

Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy. Účastníci veřejného slyšení souhlasí s případným zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách Senátu PČR a dávají souhlas s dalším šířením.

On-line webový přenos bude dostupný na http://www.senat.cz/cinnost/webtv/index.php


Videozáznam veřejného slyšení:
http://www.senat.cz/cinnost/webtv/archiv.php?video=true&id_schuze=&zacatek=20130520003310&konec=20130520999999

Usnesení senátního výboru

Podnět Výboru pro práva dítěte a senátnímu Podvýboru pro lidská práva a rovné příležitosti


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.