Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Spojení
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Poradna

SLUŠNÝ ROZVOD

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Neobjíždějte!Zkušenost, že po podání návrhu na výkon rozhodnutí, v němž by soud zákonnými prostředky vynutil na povinné osobě plnění soudního rozhodnutí o úpravě styku nezletilého dítěte s "druhým" rodičem, jsou soudy dlouhodobě úmyslně nečinné, je téměř pravidlem (viz také Rukověť kverulantovu. Rovněž tak není výjimkou, že protiprávní jednání rodiče dítě "vychovávajícího" není v řízení o výkon rozhodnutí postihováno, ale naopak stává se pro nezávislé soudy vítanou záminkou pro změnu mařeného rozhodnutí o úpravě styku, samozřejmě vždy ke škodě rodiče, jehož práva jsou porušována (Ex malitia nemo commodum habere debet - Ze zlomyslnosti nikdo nemá mít prospěch.) Viz např. Zprávu o diskriminaci a porušování lidských práv č. 4.
Zdá se však, že pokud sousedé zahlédnou setkání dítěte s rodičem mimo vyměřený styk, soud dokáže zareagovat neobyčejně pružně, alespoň v Náchodě to tak umí. A proto tatínci pozor: Neobjíždějte!


Okresní soud v Náchodě

č.j. P 95/97

Rudolfu Stuchlíkovi
Fučíkova 322
Police nad MetujíVěc: Výzva k respektování soudní úpravy styku otce s nezletilým Filipem, nar. 20.7.1996.

Rozsudkem Okresního soudu v Náchodě ze dne 29.6.1999 pod č.j. P 95/97-93 Vám byl upraven styk s nezl. Filipem v rozsahu každý sudý týden v roce v době od úterý od 9.00 hod. do středy do 17.00 hod., dále každoročně od 26.12. od 9.00 hod. do 17.00 hod. a jeden týden nepřetržitě v měsících červenec až srpen každého roku. S ohledem na Váš nástup do zaměstnání od 1.5.2001 soud vyhověl z části Vašemu návrhu na nařízení předběžného opatření a zatímně přesunul termíny styku na sobotu a neděli, jak je uvedeno ve výroku usnesení ze dne 11.5.2001 pod č.j. P 95/97-269.

Dne 9.5.2001 matka podala u soudu návrh na výkon rozhodnutí, ve kterém opětovně soudu sděluje, že nerespektujete rozsudek, popř. dohody rodičů o úpravě styku s nezl. Filipem, když ve dnech 24.4. - 29.4. jste dle svědectví sousedů objížděl autem její bydliště a s Filipem se i setkal, a dále o styk jste usiloval i dne 4.5. a 6.5.

Z tohoto důvodu Vás podle § 272 odst. 2 o.s.ř. vyzývám k dobrovolnému plnění vykonatelné soudní úpravy o styku v sudých týdnech, stanovené usnesením ze dne 11.5.2001 pod č.j. P 95/97-269 a upozorňuji, že zůstane-li výzva předsedy senátu bezvýsledná, podle § 273 odst. 1, 2 o.s.ř. ukládá předseda senátu tomu, kdo neplní dobrovolně soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu o úpravě styku s nezl. dětmi, postupně pokuty, které mohou být ukládány jednotlivě ve výši až 2.000,- Kč.V Náchodě dne 14.5.2001

Mgr. Danuše Henclová, předsedkyně senátuPoznámka:

Nezávislá soudkyně přehlédla - jistě jen díky své horlivosti při ochraně práv matky nezl. Filipa na neobjíždění jejího bydliště - že novelou občanského soudního řádu byla horní hranice pokut podle ust. § 273 zvýšena až na 50 000 korun.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.