Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Spojení
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Poradna

SLUŠNÝ ROZVOD

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Vůle občana proti zvůli státních struktur

Spravedlnost dětem

Stalo se v Ústí n.L. u krajského soudu. Občan přijel ze vzdálenosti 100 km, dostavil se v pracovní době k soudu (úterý, 10.15 hodin), podstoupil osobní prohlídku justiční stráží a na její dotaz: "Kam dete?!" odpověděl, že k soudu nahlédnout do spisu ve věci, v níž je účastníkem řízení. Ozbrojenou justiční stráží byl ovšem zadržen a byl poučen (ještě nikoliv gumovým právem houpajícím se strážcům justičních paláců u pasu), ať přijde v "úřední den", tedy, jak stojí psáno na tabuli, v pondělí nebo ve středu.

V občanovi se v té chvíli ovšem probudil kverulant a proto se snažil ozbrojeným pochopům vysvětlit, že nahlížení do spisů je právem účastníka řízení vyplývajícím přímo ze zákona, takže jej může jistě uplatňovat v každý pracovní den, samozřejmě s respektováním zákonné polední přestávky soudních úřednic. Nic platno, do budovy soudu vpuštěn nebyl, nebyl ani předveden k předsedovi soudu, jak požadoval. Dostal pouze číslo telefonní linky do jeho sekretariátu. Také sekretářku předsedy soudu především zajímalo, jak se občan jmenuje, odkud je, zda si nespletl soud a jeho věcí se nezabývá pobočka krajského soudu v Liberci (o dalších 80 km dále) a další nesmysly. Reakcí na občanem asertivně opakovaný požadavek rozmluvy s předsedou soudu, který jako orgán státní správy soudů by měl zajistit možnost k uplatnění jeho práva, bylo sekretářčino arogantní třísknutí telefonem.

Občan se však projevil jako kverulant poměrně zatvrzelý. Využívaje toho, že v téže budově sídlí také okresní státní zastupitelství, vystoupal do 2. poschodí, cestou potkávaje rozhyhňané státní struktury, zřejmě již zvesela mířící na oběd či nákup (cca 10.30 hodin), s tím předpokladem že u tohoto orgánu činného v trestním řízení podá trestní oznámení na příslušné úřednice a funkcionáře krajského soudu (tentokrát již byl justičním ozbrojenci vpuštěn; pro podávání trestních oznámení v mimoúřední den zřejmě instrukce dosud nedostali). Ani zde však nepochodil. Státní zástupci svou pracovní dobu trávili mimo své pracoviště, zřejmě intenzivně "dozorovali" trestnou činnost přímo v terénu. Jediná přítomná státní zástupkyně trestní oznámení přijmout nemohla, neboť se připravovala na soudní líčení.

Ani teď se však kverulant odradit nenechal. V téže budově o další dvě poschodí výše na krajském státním zastupitelství (provázanost státních struktur nemusí mít vždy jen nevýhody) konečně na prokurátorku, přítomnou v pracovní době na pracovišti, narazil. Byla tam sice také osamocená (o "dozorování" v terénu viz výše) a také ona mířila již na oběd (10.50 hodin), přesto však jeho trestní oznámení přijala.

Příběh končí (relativně) dobře. Občanovi zaslal omluvný dopis místopředseda krajského soudu, potvrdil v něm jeho názor, že právo nahlížet do spisu ve své věci může uplatňovat v každý pracovní den. Tento dopis také občanovi zajištuje přístup k jeho spisům i nadále, když se pochopitelně s arogantními odkazy na "úřední dny" setkává u téhož(!) soudu a soudů dalších znovu. Nejde však jen o tohoto kverulanta, ale také o obecné principy. Sdružení Spravedlnost dětem proto v této souvislosti podalo petici k Ministerstvu spravedlnosti s požadavkem na nápravu této zvůle panující v justičních palácích. Ministr prostřednictvím svého 1. náměstka sice občany ujistil, že zákon musí být dodržován, situace se však nezměnila. Následovala tedy petice další, po níž se zvůle v justičních palácích dostala již údajně na pořad jednání porady ministra s předsedy krajských a vrchních soudů. Na dveřích Okresního soudu v Ústí nad Labem však nadále visí cedule s protiprávním "domovním řádem", týž neřádný řád visí stále v budově Krajského soudu Ústí nad Labem i u Okresního soudu v Děčíně a zřejmě i u všech soudů tohoto kraje dalších. Takže tedy petice další, dokud si strukturáči nepřestanou dělat z občanů blázny.

Máte-li i vy obdobné zkušenosti, může se vám stanovisko ministerstva hodit. A bude-li vám u některého soudu i nadále v přístupu ke spisům vašich věcí mimo svévolně stanovené "úřední dny" zamezováno, podejte nám zprávu, abychom mohli 1. náměstka ministra spravedlnosti informovat, jak je jeho dohledová činnost v této záležitosti stále neúspěšná.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.