Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Až výraz střídavka zdomácní

pro gitU napsal Martin Jára

Článek se zvláštním slovem v záhlaví je o jednom filmu, o mnoha rodičích i mnoha dětech…

Víte, co je střídavka? A) lidové označení pro atopický ekzém, B) popis životního stylu lidí neschopných trvalého soužití, C) název vzoru při vyšívání. Správně není ani jedno. Střídavka je totiž slangový výraz sociálních pracovnic pro střídavou péči. A víte, co je střídavá péče?

Pokud ano, pak A) vaší profesí je sociální pracovnice, B) studujete či vykonáváte rodinné právo, C) jste spíše muž (ale můžete být i žena) a chcete vychovávat své dítě i po rozvodu.

Pokud sousloví střídavá péče slyšíte/vidíte poprvé, pak se teď můžete zúčastnit nevyžádané osvěty.

Oficiálně řečeno, střídavá péče, podle dikce zákona „výchova“ představuje jednu z forem úpravy poměrů nezletilých dětí po rozvodu. Pokud ji rodiče vykonávají, pak – řečeno obyčejně – v pravidelných intervalech berou své dítě/děti k sobě a starají se o ně: zajišťují jeho výživu, výchovu, spánek, zábavu… než je vystřídá druhý rodič. Právní institut s názvem „střídavá péče“ existuje od novelizace zákona o rodině v roce 1998. Zatímco v prvním roce svého života měl 98 klonů, v roce šestém ( 2004) byl použit celkem v 764 případech. Nicméně i tak dosud zůstává na poměrně vzdálené periferii soudní a rodičovské praxe.

Jak to vím? Ne, žádné A), B) či C). Byl jsem na premiéře dokumentárního filmu „Střídavka“ 24.ledna 2007 v Městské knihovně v Praze. Natočil jej Lukáš Patera a pořádala ji organizace Spravedlnost dětem http://www.iustin.cz/. Přiznávám, že jsem na tuto projekci přicházel s nedůvěrou. Měl jsem obavu, že shlédnu demagogickou, jednostrannou a proti-ženskou agitku. Chyba a předsudek.

Film uvádí osm příběhů. Poměrně laskavě a pozitivně popisuje realitu střídavé péče, ukazuje, že i muži se o své děti zajímají, umějí o ně pečovat a mají jim co dát. Pravda, někteří z hrdinů všedního dne si stěžují na své ex-partnerky, sociální pracovnice, soudnický systém. Ale film nevyznívá kverulantsky, spíš dojemně. Pokud je propagandistický, pak nanejvýš v míře, kterou v sobě měly dokumenty známého televizního cyklu „Táta jako máma“. Ale to není jediná podobnost obou filmových projektů.

I když vycházejí z různých námětů a motivů, dokumenty „Táta jako máma“ a „Střídavka“ vystavují až glorifikují pečující muže. Ukazují, že i muži umějí pomáhat při domácích úkolech, vařit, stolovat, přebalovat… tedy plnit i role, které bývají vyhrazeny ženám.

Navíc demonstrují jejich i jejich obvyklé mužské role – spoluhráče, učitele, vychovatele. Komu je obraz těch kompetentních a angažovaných mužů určen?

A) ženám a matkám, B) jiným mužům, C) establishmentu. Pokud jde o Střídavku, pak bych podle filmu i diskuse po něm zvolil možná A), ale určitě C). Nejvíce věcných výhrad totiž přítomní diskutující – a nejen muži – adresovali státním institucím, zvlášť pak jejich zástupkyním. Jedna připomínka za všechny: při soudním řízení je prý běžné, že si sociální pracovnice sedá vedle matky. Tak celkem průhledně demonstruje, na čí je straně. Spíš by měla být (i fyzicky) nestranná, tím spíš, že coby kolizní opatrovnice má hájit zájmy dítěte.

Děti a spravedlnost. Křehká, ovšem i nebezpečná a podezřelá záležitost. Neboť tzv. zájem dítěte může maskovat zájmy jiné, v prvé řadě rodičovské. Už jen název organizace, která film Střídavka zaštiťuje – Spravedlnost dětem. Neměla by se tato iniciativa – s ohledem na autora filmu a jeho sympatizanty - jmenovat spíš Spravedlnost otcům? Tak jsem uvažoval před projekcí. Bezpochyby zjednodušeně. Střídává péče totiž opravdu může být v zájmu dítěte. Zdá se, že podezíravost zde jen zabírá místo jedné reálné možnosti, ať už ji řadíme pod A), B) nebo C).

Jestliže jsou muži voláni k péči o děti – třeba v rámci rodičovské dovolené – měl jim být více zpřístupněn i institut střídavé péče. Zřejmě je zbytečně obestaven taškami sociálních pracovnic a stolicemi soudkyň. (Mimochodem, znáte nějakého sociálního pracovníka a víte o případech, kdy péči o děti v rozvodových jednáních řeší soudce?) Také se nestal standardní součástí nabídky mediačních agentur. (Ale ani sama mediace u nás dosud není standardem..)

Střídavá péče je navíc málo známa a málo propagována. Přitom je prý v Evropě, zvlášť té severní, běžná…

Střídavka u nás zatím zůstává raritou a tak trochu patří do kvízu. Kdy se ze slangového výrazu stane prvek obecné češtiny?


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.