December 9, 2023

Rozvodná skriňa zohráva v elektroinštalácii dôležitú úlohu

Pochopenie úlohy rozvodnej skrine je rozhodujúce pre pochopenie mechaniky elektrického zapojenia. Rozvodná skriňa v podstate slúži ako nervové centrum systému elektrických obvodov. Jej hlavnou funkciou je poskytnúť bezpečný a chránený kryt pre elektrické spoje, všeobecne známe ako spoje. Ako rozvodná skriňa zohráva tiež neoddeliteľnú úlohu pri systematickej distribúcii elektrickej energie z jedného zdroja do viacerých zásuviek. Usporiadané usporiadanie vodičov umožňuje ľahšiu identifikáciu a správu, čím sa znižujú problémy pri údržbe alebo prípadných poruchách systému. Rozvodná skriňa nie je len ochrannou pomôckou, ale aj štandardizuje elektroinštalačný systém tým, že upozorňuje na cestu rôznych spojení a funguje ako organizovaná mapa pre zložité siete káblov v typickom elektrickom systéme. Skrinka uľahčuje prerozdelenie energie v rôznych smeroch, čím zabezpečuje bezproblémové používanie. Na ilustráciu, ak má obytná budova množstvo miestností, z ktorých každá si vyžaduje elektrické napájanie, rozvodná skrinka v úlohe rozvodnej skrine účinne rozdeľuje centrálne napájanie týchto jednotlivých komponentov. Preto je funkčnosť rozvodnej skrine nevyhnutná nielen pre bezpečnosť elektroinštalácie, ale aj pre účinnú a efektívnu distribúciu elektrickej energie.

Dôležitosť správneho zapojenia a bezpečnosti rozvodných skríň

Rozvodná skriňa je neodmysliteľnou súčasťou elektroinštalácie.

Správna elektroinštalácia a bezpečnosť rozvodných skríň zohrávajú kľúčovú úlohu v rámci elektrického systému každej stavebnej konštrukcie, čo vedie k významu rozvodnej skrine. Rozvodná skriňa je určený priestor, v ktorom sa nachádzajú rôzne dôležité nástroje, zariadenia a prípojky vyžadujúce elektrické napájanie. Akékoľvek poruchy v týchto skrinkách alebo neúčinné zapojenie môžu potenciálne predstavovať hrozbu, ktorá môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo k nebezpečenstvu požiaru. Rozvodná skriňa plní v takýchto elektroinštalačných systémoch kľúčovú úlohu, pretože slúži ako ochranný kryt pre rozbočky, čím sa zachováva bezpečnosť a integrita týchto elektrických spojení. Správne zapojenie cez rozvodnú skrinku uľahčuje plynulý tok elektrickej energie a zároveň zabezpečuje, aby boli všetky nebezpečenstvá udržané na uzde. Pri nesprávnom zaobchádzaní môže nesprávne zapojenie viesť ku skratu alebo poškodeniu elektroinštalácie – problém, ktorý môže vyvolať vážne škody alebo dokonca spôsobiť smrť. Preto je zaistenie bezpečnosti rozvodných skríň rovnako dôležité ako údržba rozvodných skríň. Dodržiavanie správnej elektrotechnickej praxe, používanie účinných ochranných pomôcok a pravidelné kontroly tak zohrávajú neoddeliteľnú úlohu pri zabezpečení celého elektroinštalačného mechanizmu. Normalizuje zložitosť elektrických spojení, zmierňuje narušenie a udržiava produktivitu, bezpečnosť a efektívnosť v rôznych odvetviach.…

Výkupní cena elektřiny nebo kolik vám v létě slunce vydělá?

Pojem fotovoltaika už v současnosti není žádnou novinkou. Svědčí o tom stále přibývající solární panely na rodinných domech ale i na různých objektech určených pro podnikatelský účel. Věděli jste však io tom, že podle zvoleného systému lze přebytečnou elektrickou energii prodat do distribuční sítě? Jaká je však výkupní cena elektřiny? Výkupní cena elektřiny závisí na množství solárních panelů, na ročním období, spotřebované elektrické energii domácností atp. Vypočítává ji odběratelská společnost a v případě, že ji domácnost prodává, je s odběratelskou společností sepsána řádná smlouva.

Typy fotovoltaických systémů

Výkupní cena elektřiny podle nových směrnic
Zastropování výkupní ceny elektřiny

Sluneční energii lze využít pro výrobu teplé užitkové vody, ohřev vody v bazénu nebo pro běžné elektrospotřebiče v domácnosti. Podle výpočtů jsou solární panely schopny ušetřit až 50 – 70 % nákladů na přípravu teplé vody. Ale ne každý ví, že tento systém není vhodný pro každou domácnost. Případně je třeba zvolit vhodný systém po dohodě s odborníkem. V našem podnebném pásmu je využitelnost solárních panelů nejvyšší v letních měsících, kdy je svítivost slunce nejvyšší dny jsou nejdelší. V těchto měsících lze využít až 100%. Následně je možné ji využít během jara a podzimu. Až 50 – 70%. V zimních měsících je toto procento mizivé vzhledem ke krátkým dnům a slabé svítivosti slunce. Z toho vyplývá, že není možné počítat například s vytápěním elektrickou energií během zimních měsíců. Právě kvůli největší využitelnosti solárních panelů v letních měsících je dobré, když domácnost vlastní bazén nebo vířivku, ve které by solární panely ohřívaly vodu. Existují dva typy fotovoltaických systémů. První je permanentně připojen do distribuční soustavy, přičemž přebytečná elektrická energie nespotřebovaná v domácnosti odchází do sítě. Výkupní cena elektřiny je navržena odběratelem elektrické energie. Tento systém je levnější co se týká zřizovacích nákladů. Doporučuje se domácnostem, které umí většinu elektrické energie využít během dne, než svítí slunce. Druhý systém kromě součástí, který obsahuje v porovnání s prvním také baterie, kde se přebytečná energie akumuluje. Tu je pak domácnost schopna využít v době, kdy už slunce nesvítí. Více informací o tomto tématu naleznete na následující internetové stránce: https://www.rightpower.cz/

Náklady za fotovoltaiku si môžete znížiť výkupom

Určite ste si všimli, že čoraz viac domácností a firiem si inštaluje fotovoltaické panely. Áno, je to investíciou do budúcnosti, aj keď na začiatku si to bude vyžadovať určité náklady, ktoré sa vám však za pomerne krátku dobu vrátia a nielen to, sami na tom môžete zarábať cez vykup elektriny z fotovoltaiky. Zdá sa vám to nereálne ? Nie je to však tak, dnes už existuje mnoho spoločností, ktoré od vás prebytočnú elektrinu odkúpia.

Ako funguje výkup elektriny z fotovoltaiky?

Vykup elektriny z fotovoltaiky je prínos
Šetrenie financií s výkupom elektriny z fotovoltaiky

Pokiaľ si chcete zadovážiť fotovoltaické panely, urobte si dôkladný prieskum na trhu a určite si nechajte poradiť od odborníkov, ktorý vám presne povedia, koľko panelov budete potrebovať, aby ste pokryli potreby vašej domácnosti či firmy. Prvotná investícia do montáže a spustenia panelov sa vám môže zdať vyššia, no pri neustále sa zvyšujúcich cenách energií sa návratnosť bude len skracovať. Ako sami vidíte, ceny všetkých energií neustále stúpajú a asi nikto sa neodváži predpovedať, do akých výšok až narastú. Preto je dobré, stať sa od dodávateľov elektrickej energie čo najmenej závislí a v tom vám fotovoltaika určite pomôže. Slnečná energia je najlacnejšia a najdostupnejšia energia, tak prečo ju nevyužiť ? Fotovoltaické panely môžu byť nainštalované prakticky kdekoľvek, či už na streche, na stene domu alebo terase ale aj kdekoľvek na pozemku. Fotovoltaické panely budú vyrábať elektrinu nielen za slnečného počasia ale aj v zimných mesiacoch pri dennom svetle. Najmä v letných mesiacoch sa môže stať, že prebytočnú elektrinu nedokážete spotrebovať, vtedy je dobré riešiť to cez výkup elektriny z fotovoltaiky. Nie je to nič zložité, stačí, keď uzavriete zmluvu s firmou, ktorá elektrinu vykupuje a vašu elektrinu tak budete posielať do verejnej siete, za ktorú budete následne dostávať peniaze.

Pri uzatvorení zmluvy si dajte pozor na podmienky

Ako asi pri všetkom je dobré, najskôr si dobre premyslieť, s kým zmluvu o výkupe elektriny z fotovoltaiky uzatvoríte. Určite je lepšie mať pevne danú cenu za elektrinu, ktorá bude platná na dlhšie obdobie, aby sa po krátkom čase nestalo, že na tom prerobíte. Ak máte záujem o predaj elektriny z fotovoltaiky, viac informácií nájdete na stránke https://rightpower.sk/

Slnečné kolektory na výrobu elektrickej energie ako súčasť fotovoltaického systému

Elektrická energia sa postupom času stala nenahraditeľnou. V súčasnej dobe si už ani nevieme predstaviť situáciu, že by sme sa vrátili späť ku sviečkam a aj drobný výpadok elektriky nevieme zvládnuť. Je súčasťou snáď každého domu, objektu a takmer každej chaty. Elektrická energia je však nemalou položkou aj na našich účtoch. Riešením pred týmto problémom je elektrická energia premieňaná zo slnka a práve na tento účel slúžia slnečné kolektory na výrobu elektrickej energie. Slnečné kolektory na výrobu elektrickej energie sa dobre inštalujú, šetria nemalé finančné prostriedky.

Umiestnenie a zloženie fotovoltaického systému

Slnečné kolektory na výrobu elektrickej energie sú budúcnosť
Vývoj slnečných kolektorov na výrobu elektrickej energie

Slnečné kolektory na výrobu elektrickej energie sú súčasťou fotovoltaického systému. Premieňajú slnečné svetlo na DC prúd, nasleduje solárny menič, ktorý premieňa DC prúd na AC prúd, ktorý je následne možné spotrebovať v rozvodoch domu. Spotreba  elektrickej energie je pokrytá buď z fotovoltaického systému alebo z distribučnej siete.  V prípade nedostatku elektrickej energie z fotovoltaického systému je samozrejmé paralelné pripojenie z distribučnej siete, takže domácnosť bez prívodu elektrickej energie nezostane. Nie každá strecha je vhodná na inštaláciu slnečných kolektorov. Najvhodnejšia je klasická šikmá strecha, na ktorú sa slnečné kolektory jednoducho inštalujú. Slnečná energia z tohto systému je najviac využiteľná v letných mesiacoch, prípadne čiastočnej na jar a jeseň. V zimných mesiacoch je výhrevnosť slnečných kolektorov obmedzená, takže aj čerpanie je možné skôr z distribučnej siete. Do fotovoltaiky stačí prvotná základná investícia, ktorá sa podľa výpočtov pri ideálnom umiestnení vráti do 5 – 7 rokov a celý systém vydrží ešte 30 rokov, takže návratnosť je vysoká. Fotovoltaické systémy prostredníctvom slnečných kolektorov na výrobu elektrickej energie ponúkajú možnosť získať čiastočnú energetickú nezávislosť využitím energie zo slnka. Táto energia je nevyčerpateľná a je zadarmo. Tento systém prispieva aj k ekológii. Prispejte svojou kvapkou k šetreniu životného prostredia a nemalému šetreniu svojich finančných prostriedkov investovaním do fotovoltaického systému. Odborníci vám navrhnú riešenie ako celý systém inštalovať, ako ho napojiť na váš dom, vypracujú cenovú ponuku, na základe ktorej sa rozhodnete o návratnosti celého systému. Slnečné kolektory je možné inštalovať aj priamo na ohrev vody v bazéne, čo taktiež značne šetrí elektrickú energiu . Viac informácií získate na nasledujúcej internetovej stránke: https://rightsolar.sk/

Vybrať to správne vykurovanie domu je naozaj dôležité riešenie

Rodinné domy si so sebou nesú naozaj viacero starostí, ktoré musí ich majiteľ zvládnuť. Pri výbere niektorých vecí alebo investícii sa vie človek poriadne zapotiť. Nie je to inak ani v prípade, keď človek vyberá vykurovanie domu. Dnes máme však k dispozícii naozaj množstvo spôsobov, akými dokážeme vykurovanie domu zabezpečiť. Je potrebné len si zistiť viacero informácii, ktoré by mohli byť pre vás užitočné a pri ktorých zistíte to, aké vykurovanie domu bude pre vás a váš dom vhodné.

Tepelné čerpadlá ako moderné vykurovanie domu

Vykurovanie domu mnohými spôsobmi
Šetrenie na vykurovaní domu

Dnes sa v mnohých domácnostiach vyskytujú práve tepelné čerpadlá, ktoré sú mimoriadne obľúbené. Ide najmä o ohrev vody, ktorý je v tomto prípade veľmi často spojený s podlahovým vykurovaním domu. Samotná investícia tepelného čerpadla ako vykurovania domu je naozaj veľa krát finančne náročná, ale záujemcovia dostávajú mnohokrát od štátu dotáciu, resp. príspevok, ktorý dokáže ako tak zmierniť cenu. Mnohí v tomto prípade využívajú tepelné čerpadlo ako vykurovanie domu. Na druhej strane, množstvo klientov oslovili napríklad kotle na tuhé palivá, či už pelety alebo drevo. Dnes toto vykurovanie domu patrí taktiež medzi obľúbené a vyskytuje sa naozaj často v mnohých domácnostiach. Dnes vyzerajú kotle na drevo alebo kotle na pelety naozaj dobre a naozaj sú jednoduché na manipuláciu a následnú údržbu. Práve preto sa tak často v mnohých domácnostiach vyskytujú, pretože je to mimoriadne spoľahlivé vykurovanie domu, čo potrebuje každý jeden majiteľ. Vykurovanie domu by malo v súčasnosti predstavovať spoľahlivý systém, ktorý bude aj mimoriadne výkonný. Dnes máme v ponuke mnohé vykurovacie telesá a samotné spôsoby vykurovania, kedy si stačí len vybrať. Dnes sa často spoliehame hlavne na elektrickú energiu, ktorá dokáže poháňať mnohé vykurovacie telesá. Vykurovanie domu je podstatnou súčasťou, ktorú by sme mali vyberať naozaj dôrazne. Práve preto by ste určite mali osloviť spoločnosť, alebo odborníka, ktorý vám v prípade vykurovania domu bude vedieť pomôcť a poradiť pri jeho výbere. O téme vykurovanie domu sa dozviete ešte mnoho viac na internetovej stránke https://vykurovanie24.sk/. Nezabúdajte, že kvalitné kúrenie je podstatou, ktorú musíte zvážiť a dôsledne vyberať.

Viete, ako zvýšiť cenu vašej nehnuteľnosti?

Pod nehnuteľnosťami rozumieme viacero stavieb, no my sa momentálne zameriame na rodinné domy, ktoré samé o sebe majú vysokú hodnotu, avšak, ak chcete ich hodnotu ešte navýšiť, solárne kolektory sú ideálnym riešením. V tomto článku vám povieme prečo a ako solárne panely dvíhajú cenu vášho rodinného domu. 

O koľko vedia solárne kolektory zvýšiť cenu vášho domu? 

Solárne kolektory a ich hlavné výhody
Špecifikácia solárnych kolektorov

Najprv si v skratke vysvetlíme čo to vlastne solárne kolektory sú. Ide o zariadenia, ktoré vďaka slnečnej energii vytváranú elektrinu, teda ide o panely, ktoré priťahujú slnečnú energiu a priamo v kolektore prebiehajú procesy, ktoré vytvoria pre váš dom elektrinu. To znamená, že nie ste závislí na elektrine od dodávateľských spoločností, ale viete si ju vo veľkej miere vytvoriť sami, teda váš rodinný dom je sebestačný a okrem toho šetrí životné prostredie. Aj vďaka tomuto má váš rodinný dom pridané na hodnote. Solárne kolektory vedia zvýšiť cenu za váš rodinný dom až o skoro štyri percentá, a uvážte sami, či je to hodnota, ktorá sa oplatí. My si myslíme, že určite áno, solárne kolektory sú skvelým riešením elektriny a nie len preto, že pridávajú na hodnote, ale najmä preto, že šetria životné prostredie, čo je v tejto dobe veľmi dôležité, a okrem iného vám aj šetria finančné prostriedky. Na elektrine dokážete takýmto spôsobom veľmi ušetriť, no aj keď je vstupná cena solárnych kolekorov vyššia, viete si ju znížit čerpaním dotácii, ktoré sú možné od štátu čerpať. Ak sa chcete o tom, ako solárne kolektory fungujú dozvedieť viac, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://www.viessmann.sk/sk/informacie-pre/zivotnost-solarnych-kolektorov.html. 

Koľko solárnych kolektorov je treba? 

Toto je taká diskutabilná otázka, na ktorú nie je jasná odpoveď. Pri výbere solárnych panelov sa poraďte s odborníkom, ktorý vám poradí, koľko solárnych kolektorov budete potrebovať. Pre solárne kolektory však platí zásadná vec, potrebujete ich toľko, koľko elektriny miniete. Túto skutočnosť sa dozviete z faktúr, ktoré vám chodia za elektrinu. Podľa vašej spotreby potom zistíte v akej hodnote solárne kolektory potrebujete. Solárne kolektory sa však vyrábajú v rôznych výkonoch, ak budete mať solárne kolektory s nižším výkonom, budete ich potrebovať viac, ak však budete mať solárne kolektory s vyšším výkonom, budete ich potrebovať menej.

Stykač sa postará o vašu bezpečnosť

Elektrická energia vie byť nebezpečná. Dnes už ale nájdeme na trhu aj také zariadenia, ktoré jednak prispejú k našej bezpečnosti, ale súčasne sa starajú aj o to, aby sme ušetrili finančné prostriedky. Do kategórie týchto zariadení patrí aj stykač, ktorý sa využíva v mnohých odvetviach. Najčastejšie sa s ním však stretávame v priemysle. Zaujíma aj vás, ako toto zariadenie zapojiť tak, aby fungovalo správne a hlavne bezpečne? A ako vlastne toto zariadenie funguje?

Stykač ako hlavný komponent v priemysle

Stykač v elektro technike
Využitie stykača v domácnostiach aj priemysle

Nielen v priemysle, ale aj v každej domácnosti sa stretávame s elektrickými spotrebičmi. V takomto prípade je stykač naozaj na mieste, nakoľko je určený na zapínanie a vypínanie elektrickej energie v týchto zariadeniach. Jeho skladba je pomerne jednoduchá. Skladá sa z kontaktov, a to z hlavných a vedľajších, ktoré majú za úlohu postarať sa o to, aby zariadenie fungovalo správne. Úlohou kontaktov je prepájať medzi sebou prúd. Ak teda hľadáte zariadenie, ktoré využijete aj na diaľkové ovládanie a do väčších zariadení, je pre vás stykač tým správnym riešením! Pomôžu vám tiež aj automatizovať vašu domácnosť. V neposlednom rade vám tiež pomôžu aj k tomu, aby ste ušetrili finančné prostriedky. V domácnosti sa s nimi najčastejšie stretávame v prípade vykurovania a získavania teplej úžitkovej vody. Je zrejmé, že bez týchto dvoch vecí by sa nám v domácnosti fungovalo len naozaj ťažko. Nie je žiadnym tajomstvom, že pri získavaní tepla a teplej vody dochádza k veľkej spotrebe elektrickej energie. Dobrou správou je, že existuje aj takzvaný nočný tarif, vďaka ktorému získate elektrickú energiu oveľa lacnejšie. Počas noci majú dodávatelia elektrickej energie jej prebytok, z toho dôvodu ju môžu ponúkať aj za nižšiu cenu. Ak budete mať k dispozícií stykač, ten vám zabezpečí to, že počas noci bude vaša domácnosť elektrinu odoberať, a to za lacnejšie. Na stýkač môže byť pripojených mnoho zariadení – od elektrického kotlu po akumulačné kachle, dokonca tiež aj podlahové vykurovanie. Okrem toho sa často stretávame aj s pripojením k tepelnému čerpadlu alebo k bojleru. Ak vás zaujíma, aké ďalšie výhody stykač poskytuje, navštívte stránku https://www.legrand.sk/, kde nájdete mnoho zaujímavých informácií. Doprajte si aj vy zariadenie, ktoré vás nielen chráni, ale dokonca vám ušetrí aj finančné prostriedky! Niet lepšieho pomocníka, než stykač!

Solárna energia a jej význam

V súčasnosti sme svedkami viacerých prevratov. Výnimkou nie je ani smerovanie energií. Sme svedkami toho, že mnoho spoločnosti sa začína zameriavať na použitie alternatívnych zdrojov energií a ich zapracovanie do bežného života. Ako príklad možno uviesť solarne panely, vďaka ktorým je možné vytvárať teplú úžitkovú vodu a vykurovať. Smerovanie obnoviteľných zdrojov energií je zaujímavou témou, ktorá sa v súčasnosti v spoločnosti otvára pomerne často. Zaujíma aj vás, aké obnoviteľné zdroje máme na mysli?

Solárna energia dokáže zmeniť budúcnosť

Solarne panely a ich budúcnosť
Vývoj solárnych panelov

Medzi obnoviteľné zdroje energií patrí hlavne slnečná, veterná a vodná energia. Práve tá slnečná predstavuje tú, ktorá má najväčší potenciál. Medzi zariadenia, ktoré fungujú vďaka slnečným lúčom patria hlavne solárne panely a takisto aj fotovoltaika. Dobrou správou je, že solárna energia je neustále skúmaná. Nové technológie a princípy by mohli priniesť jej rozvoj. Hlavným cieľom je, aby sa stala lacnejšou a dostupnejšou, a to čo možno najširšej vrstve ľudí. Solárna energia v posledných rokoch zaznamenala veľký rozmach. Ešte niekoľko rokov dozadu sa považovala za akúsi raritu, dnes svoje využitie nachádza vo viacerých smeroch a oblastiach. Funguje tak, že solárne panely zachytávajú slnečné lúče a vytvárajú tak elektrinu. V súčasnosti je možné solárne lúče zachytiť len vtedy, keď slnko svieti. Nie je možné elektrinu produkovať v noci. Budúcnosť tejto energie však spočíva v tom, aby bolo možné ju produkovať aj v noci. Solárne panely ešte stále predstavujú riešenie, ktoré je finančne náročnejšie. Odborníci však pracujú na tom, aby sa jednotlivé diely a súčiastky stali lacnejšími a dostupnejšími. Ďalším riešením sú napríklad aj obojstranné solárne panely, v prípade ktorých sa očakáva produktivita vyššia až o 25%. Výhodou je tiež to, že vyprodukovaná elektrina by mohla byť až o 20% lacnejšia. A to je dobrou správou nielen pre jednotlivé domácnosti, ale aj pre hospodárske subjekty či výrobné haly. Prakticky pre všetky priestory, kde je potrebné mať k dispozícií elektrickú energiu. Solárna energia má do budúcna veľký potenciál. Jej napredovanie sa mení prakticky zo dňa na deň, dobrou správou však ostáva, že pozitívnym smerom. Ak sa aj vy chcete dozvedieť viac o tom, ako solárne panely fungujú, všetky podstatné informácie nájdete na stránke https://www.viessmann.sk/. Doprajte si aj vy ekologicky získanú elektrickú energiu!

Vykurovanie drevom ponúka viaceré možnosti

Vykurovanie drevom sa v našich končinách teší veľkej obľube. Aj keď tento spôsob začínajú postupne vytláčať efektívnejšie a modernejšie vykurovacie zariadenia, práve vykurovanie drevom nám prináša mnoho výhod. Kotly na drevo sa ešte stále nachádzajú v pivniciach mnohých domácností. Neexistuje tiež predpoklad, že by boli časom nahradené natoľko, že by sa s nimi prestalo vykurovať úplne. Zaujíma aj vás vykurovanie na drevo a jeho výhody? Súhrn informácií nájdete v nasledujúcom článku!

Akým drevom môžeme vykurovať?

Kotly na drevo do chaty
Výhrevnosť kotlov na drevo

Keď sa povie drevo, človek si predstaví klasický kus dreva, ktorý nájde voľne v prírode. Áno, dá sa vykurovať aj takýmto spôsobom. Avšak drevo sa nachádza vo viacerých prevedeniach. To, s čím budete vykurovať ovplyvňuje to, aký kotol ste si vybrali. Podstatnou otázkou je to, na čo je kotol určený. Existujú také, v ktorým je možné splyňovať len kusové drevo, v iných zase pri vykurovaní môžeme drevo kombinovať s uhlím. Medzi základné vykurovacie prostriedky patrí:

Kusové drevo: predstavuje dostupné palivo a stretávame sa s ním najčastejšie. Za najväčšie pozitívum možno považovať jeho nižšiu obstarávaciu cenu. Okrem toho je tiež aj cena kotla na drevo v porovnaní s ostatnými vykurovacími zariadenia prijateľná. Je však potrebné myslieť na to, že takýto kotol je potrebné pravidelné čistiť a prikladať doň.

Drevné pelety: tie sa začínajú používať čoraz častejšie. Výhodou je to, že sú určené pre tie kotly, ktoré pracujú automaticky. Vyrábajú sa ako vedľajší materiál pri opracovaní dreva – napríklad lisovaním z odpadového dreva. Ak hľadáte kvalitné pelety, siahnite po tých, ktoré sú biele a sú z mäkkého dreva a bez kôry.

Drevené brikety: kvalita brikiet môže byť rôzna. Takýto vykurovací materiál môže byť občas problematický, a to z toho dôvodu, že ak nie je kvalitná, môže dôjsť až k upchatiu kotla. Preto si ich vyberte správne.

Energetická štiepka: predstavuje najlacnejšie palivo. Výhodou je, že kotol na štiepku môže byť plne automatizovaný – poskytne vám teda komfort, ktorý je porovnateľný s plynovými kotlami. Okrem toho tiež nie je potrebné štiepku nejako zvlášť skladovať. Vykurovať môžeme viacerými spôsobmi. Kotly na drevo ešte stále predstavujú najlepšiu voľbu. Rozhodnutie je teda len a len na vás. Ak potrebujete pred rozhodnutím viac informácií, všetky potrebné nájdete na stránke https://vykurovanie24.sk/. Vykurujte správne aj vy!