May 30, 2024

Slnečné kolektory na výrobu elektrickej energie ako súčasť fotovoltaického systému

Elektrická energia sa postupom času stala nenahraditeľnou. V súčasnej dobe si už ani nevieme predstaviť situáciu, že by sme sa vrátili späť ku sviečkam a aj drobný výpadok elektriky nevieme zvládnuť. Je súčasťou snáď každého domu, objektu a takmer každej chaty. Elektrická energia je však nemalou položkou aj na našich účtoch. Riešením pred týmto problémom je elektrická energia premieňaná zo slnka a práve na tento účel slúžia slnečné kolektory na výrobu elektrickej energie. Slnečné kolektory na výrobu elektrickej energie sa dobre inštalujú, šetria nemalé finančné prostriedky.

Umiestnenie a zloženie fotovoltaického systému

Slnečné kolektory na výrobu elektrickej energie sú budúcnosť
Vývoj slnečných kolektorov na výrobu elektrickej energie

Slnečné kolektory na výrobu elektrickej energie sú súčasťou fotovoltaického systému. Premieňajú slnečné svetlo na DC prúd, nasleduje solárny menič, ktorý premieňa DC prúd na AC prúd, ktorý je následne možné spotrebovať v rozvodoch domu. Spotreba  elektrickej energie je pokrytá buď z fotovoltaického systému alebo z distribučnej siete.  V prípade nedostatku elektrickej energie z fotovoltaického systému je samozrejmé paralelné pripojenie z distribučnej siete, takže domácnosť bez prívodu elektrickej energie nezostane. Nie každá strecha je vhodná na inštaláciu slnečných kolektorov. Najvhodnejšia je klasická šikmá strecha, na ktorú sa slnečné kolektory jednoducho inštalujú. Slnečná energia z tohto systému je najviac využiteľná v letných mesiacoch, prípadne čiastočnej na jar a jeseň. V zimných mesiacoch je výhrevnosť slnečných kolektorov obmedzená, takže aj čerpanie je možné skôr z distribučnej siete. Do fotovoltaiky stačí prvotná základná investícia, ktorá sa podľa výpočtov pri ideálnom umiestnení vráti do 5 – 7 rokov a celý systém vydrží ešte 30 rokov, takže návratnosť je vysoká. Fotovoltaické systémy prostredníctvom slnečných kolektorov na výrobu elektrickej energie ponúkajú možnosť získať čiastočnú energetickú nezávislosť využitím energie zo slnka. Táto energia je nevyčerpateľná a je zadarmo. Tento systém prispieva aj k ekológii. Prispejte svojou kvapkou k šetreniu životného prostredia a nemalému šetreniu svojich finančných prostriedkov investovaním do fotovoltaického systému. Odborníci vám navrhnú riešenie ako celý systém inštalovať, ako ho napojiť na váš dom, vypracujú cenovú ponuku, na základe ktorej sa rozhodnete o návratnosti celého systému. Slnečné kolektory je možné inštalovať aj priamo na ohrev vody v bazéne, čo taktiež značne šetrí elektrickú energiu . Viac informácií získate na nasledujúcej internetovej stránke: https://rightsolar.sk/