May 30, 2024

Odvodnenie pozemku má obrovský význam pre dom

Voda má pre nás nesmierny význam a je neodmysliteľnou súčasťou každodenného života, ale môže spôsobiť aj viaceré nepríjemnosti. Chcete postaviť dom a zistíte, že na príjazdovej ceste máte viacero nevábnych jazierok a záhrada sa mení na močiar? Alebo kúpite dom a po výdatnom daždi steny nadmerne vlhnú či plesnivejú? Príčinou je voda na pozemku. Našťastie existuje efektívne riešenie, a to odvodnenie pozemku. V prvom rade je potrebné zistiť, či sa jedná o povrchovú resp. dažďovú vodu, alebo podzemnú vodu.

Povrchová alebo podzemná voda

Profesionálne odvodnenie pozemku
Pri odvodnení pozemku je dôležité dodržať správny postup

Rokmi sa zvyšuje dopyt po stavebných parcelách, ktorých je nedostatok, a tak sa výstavba posúva tam, kde na to povrch nie je uspôsobený. Jedným z problémov je napríklad  ílovité podložie, ktoré neprepúšťa dažďovú vodu do spodných vôd, ale ostáva na povrchu. Dom bol postavený na premočenom pozemku alebo v svahovitom teréne? Dažďová voda znehodnotí inak veľmi atraktívnu stupňovitú záhradu, a ak je jej dom prirodzenou prekážkou, znehodnotí aj ten, v najhoršom prípade dažďová voda podmyje základy. Určite nechcete, aby sa vaše plány úhľadných terás zmenili na stupňovité kaluže, treba sa týmto problémom popasovať. Možností odstránenia prebytočnej dažďovej vody je hneď niekoľko. Dá sa to svojpomocne regulovať odvodňovacími kanálmi, priekopami, jarčekmi. V kombinácii s drenážou zabránite premočeniu a zosuvu pôdy. Odvodňovací systém je potrebné správne umiestniť tak, aby voda odtekala do najbližších tokov alebo kanalizácie, čo najďalej od domu, aby sa zabránilo znehodnoteniu stavby. Ak ste to však nikdy nerobili, najlepšie je to nechať na odborníka, ktorý si stým poradí. Podzemná voda sa nachádza v hĺbke niekoľko metrov, v spodných vrstvách pôdy. Ak ste sa ešte len rozhodli stavať a máte podozrenie na prítomnosť podzemnej vody, riešením je investovanie do hydrogeologického prieskumu. Ten pomôže určiť napríklad výšku hladiny pozemnej vody, ako hlboko treba viesť základy alebo, ako správne odizolovať dom od pozemnej vlhkosti a či odvodnenie vôbec bude potrebné. Ak bude potrebné pristúpiť ku odvodneniu, nezúfajte a oslovte odborníka. Ten vám poradí, ako pozemok vhodne a účinne odvodniť. Ide o trochu zdĺhavejší proces, lebo je potrebné túto skutočnosť ohlásiť na stavebnom úrade a získať stavebné povolenie, pretože ide o zásah do hydrologických pomerov pozemku. Určite je lepšie problém podchytiť a odstrániť hneď na začiatku, ako  s ním bojovať až  keď je značná časť vášho majetku znehodnotená. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke https://www.zemne-vyskove.sk/.